Restauratie en conservering

U kunt bij mij terecht voor schilderijen, schilderijlijsten, beschilderde objecten en papierrestauratie. 


Voordat ik met een restauratie of conservatie begin zal ik eerst uw object bekijken en beoordelen. Door middel van kleine testjes en diverse onderzoeken zal er een behandelplan en een prijsopgave worden voorgesteld aan u in een offerte. De kosten van de restauratie of conservering van een object zijn afhankelijk van het aantal uren en materialen dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. Zodra u schriftelijk akkoord gaat met de offerte, kan ik met de restauratie of conservering beginnen. 

Mijn belangrijkste uitgangspunt is dat ik de authenticiteit van het te restaureren object behoud en te allen tijde reversibel werk. Dit laatste wil zeggen dat alle handelingen zoveel mogelijk omkeerbaar zijn en ongedaan gemaakt kunnen worden. 

Voor restauratiewerken, die ik om uiteenlopende redenen niet kan uitvoeren in mijn atelier werk ik nauw samen met diverse restauratoren.